Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuTu się rodzi przedsiębiorczość

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Joanna Niedźwiecka | 2017-07-19 14:56:48
łódzkie, firmy, gospodarka, strefy specjalne

Łódzkie to specjalne miejsce dla robienia biznesu, w czym pomagają licznie działające w regionie instytucje otoczenia biznesu

Regionalne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

 

Regionalne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, w skrócie RCOIE, jako oficjalny partner Ministerstwa Gospodarki oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. (PAIiH) jest dla inwestorów oraz polskich eksporterów bezpośrednim partnerem na terenie woj. łódzkiego. Działania RCOIE mają na celu wzrost aktywności przedsiębiorstw z terenu naszego województwa na rynkach zagranicznych poprzez ułatwienie dostępu do informacji niezbędnych do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim jak również inwestowania poza granicami Polski (w ramach tzw. usługi informacyjnej„pro-eksport”). Działania RCOIE mają również na celu zwiększenie poziomu inwestycji zagranicznych w Polsce, w tym w woj. łódzkim, poprzez dostęp do informacji o warunkach podejmowania działalności gospodarczej (inwestowania) w naszym regionie (w ramach tzw. usługi informacyjnej „pro-biz”). Usługi RCOIE są bezpłatne. RCOIE towarzyszy inwestorom począwszy od wstępnej prezentacji ofert inwestycyjnych poszczególnych gmin i powiatów, aż po uruchomienie projektu inwestycyjnego. Usługi RCOIE obejmują następujące rodzaje informacji:

 • poszukiwanie najlepszego miejsca pod inwestycję w oparciu o potrzeby i wymagania inwestora (lokalizacja, infrastruktura, logistyka, siła robocza itp.)
 • zbieranie danych niezbędnych do opracowania studium wykonalności projektu (statystyki, potencjalni odbiorcy i dostawcy, ramy prawne, obciążenia podatkowe, dostępne zasoby siły roboczej)
 • organizacja przyjazdowych misji do województwa łódzkiego dla zagranicznych inwestorów, do wybranego powiatu/gminy (transport, organizacja spotkań, tłumaczenia)
 • wsparcie w negocjacjach w ramach rozpatrywanych lokalizacji pod inwestycje, pomoc w przygotowaniu pakietu zachęt
 • wynajdywanie dla firm – eksporterów z terenu województwa łódzkiego adresów potencjalnych partnerów handlowych na zagranicznych rynkach zbytu
 • organizowanie bezpłatnych spotkań i konferencji dla firm z terenu województwa łódzkiego zainteresowanych podejmowaniem eksportu na zagraniczne rynki
 • organizowanie dla firm z terenu woj. łódzkiego misji handlowych (odpłatnie) na zagraniczne rynki celem znalezienia partnera do współpracy handlowej lub kooperacyjnej oraz zagranicznych, handlowych misji przyjazdowych do województwa łódzkiego.

Wszelkie informacje udostępniane przez RCOIE podczas przygotowywania projektu inwestycyjnego są poufne.

 

Kontakt:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament ds. Przedsiębiorczości

Wydział – Regionalne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera

ul. Tuwima 22/26, pokój 540

90-002 Łódź

przeds@lodzkie.pl

przedsiebiorczosc@lodzkie.pl

tel. +48 42 291 98 42, +48 42 291 98 40

www.investin.lodzkie.pl

www.lodzkie.pl

 

Miejsca specjalne

Lokalizacja w centrum Polski, znaczące ulgi podatkowe, bogate tradycje przemysłowe oraz indywidualna obsługa projektów inwestycyjnych - to atuty Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zajmuje powierzchnię 1339 ha w trzech województwach: łódzkim, mazowieckim i wielkopolskim. Świetna lokalizacja, ulgi podatkowe, bogate tradycje przemysłowe, daleko idąca pomoc merytoryczna we wdrażaniu procesu inwestycyjnego sprawiają, że ŁSSE jest idealnym miejscem dla inwestorów zainteresowanych rozwijaniem swojej działalności. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S. A. to:

 • wysoki poziom pomocy publicznej,
 • atrakcyjne tereny inwestycyjne,
 • doskonałe położenie w centrum Polski,
 • bardzo dobra sieć komunikacyjna,
 • kompleksowa obsługa inwestora,
 • profesjonalny zespół,
 • współpraca z placówkami edukacyjnymi i uczelniami wyższymi,
 • 44 podstrefy,
 • 13 mld PLN nakładów inwestycyjnych,
 • 300 wydanych zezwoleń,
 • ponad 33 200 utworzonych nowych miejsc pracy.

Przedsiębiorcy zainteresowani rozpoczęciem działalności w ŁSSE mogą skorzystać z pomocy publicznej sięgającej nawet 55% kwalifikowanych kosztów inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy.

Do zadań ŁSSE i kompleksowych usług świadczonych przez Strefę należą:

 • pozyskiwanie i obsługa nowych inwestorów,
 • wydawanie inwestorom zezwoleń na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Strefie,
 • przyznawanie praw do uzyskania pomocy publicznej,
 • doradztwo inwestycyjne,
 • prowadzenie przetargów lub rokowań na grunty i nieruchomości objęte statusem Strefy,
 • pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami biznesowymi świadczącymi usługi dla inwestorów,
 • bieżąca kontrola działalności inwestorów,
 • promocja Strefy.

 

Kontakt:

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G

90-349 Łódź

info@sse.lodz.pl

tel. +48 42 676 27 53, +48 42 676 27 54
fax: +48 42 676 27 55

www.sse.lodz.pl

 

Łódzka Agencji Rozwoju Regionalnego
 

Jest jednostką wspierającą rozwój sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez opracowywanie i realizowanie programów finansowanych z funduszy unijnych. Od 2001r. ŁARR pełni funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF), odpowiedzialnej za obsługę i wdrażanie programów przeznaczonych na finansowanie inwestycji w nowe technologie, specjalistyczne usługi doradcze, podnoszenie kwalifikacji pracowników i rozwój eksportu. ŁARR zajmowała się obsługą następujących programów: PHARE STRUDER, PHARE RAPID, PHARE (2000,2001,2002 i 2003) SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (działanie 2.1, 2.2.1, 2.3), SPO Rozwój Zasobów Ludzkich (działanie 2.3a), ZPORR (działanie 2.5 i 3.4). Obecnie Spółka pełni funkcję RIF wdrażając wybrane działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (działania 4.2, 4.4, 6.1, 8.1, 8.2). Spółka funkcjonuje również w Krajowym Systemie Usług dla firm z sektora MŚP, świadcząc usługi informacyjne, proinnowacyjne oraz finansowe – pożyczki, poręczenia. W ramach świadczenia usług finansowych prowadzony jest Regionalny Fundusz Pożyczkowy, a obecnie realizowany jest także program Inicjatywa Jeremie, w ramach którego pozyskano dodatkowe środki finansowe z przeznaczeniem na pożyczki dla firm. Spółka angażuje się również w szereg działań, mających na celu zwiększenie możliwości rozwoju sektora MŚP w regionie łódzkim. Była inicjatorem i jednym z sygnatariuszy „Listu Intencyjnego w sprawie utworzenia Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego”. Była także koordynatorem projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego „LORIS”, finansowanego przez Komitet Badań Naukowych i Województwo Łódzkie. Celem projektu było tworzenie podstaw trwałego i zróżnicowanego rozwoju regionu, wzrost konkurencyjności i innowacyjności sektora MŚP, wzrost efektywnego wykorzystania funduszy strukturalnych oraz funduszy pochodzących z innych zagranicznych i krajowych źródeł finansowania.

Ponadto ŁARR jest podmiotem świadczącym na zasadach komercyjnych kompleksowe usługi związane z pozyskiwaniem środków z funduszy programów POKL, RPO i POIG (w zakresie, w którym nie pełni funkcji RIF). Realizuje również szereg projektów własnych wspierających przedsiębiorczość w regionie.

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna ma status dużego przedsiębiorcy. ŁARR nie działa dla zysku, a wszelkie nadwyżki finansowe przeznacza na cele statutowe. W związku z powyższym występuje jako instytucja otoczenia biznesu (IOB), wspierająca rozwój gospodarczy regionu.

 

Kontakt:

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A

ul. Narutowicza 34

90-135 Łódź

kontakt@larr.lodz.pl

tel. +48 42 208 92 01

fax: +48 42 208 92 10

www.larr.lodz.pl

 

 

Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą w Urzędzie Miasta Łodzi

 

Do zadań biura należy:

 • pozyskiwanie inwestorów w priorytetowych branżach (BPO, AGD, logistyka, biotechnologia, farmaceutyka oraz centra badawczo rozwojowe);
 • wspomaganie organizacyjne inwestorów w fazie przygotowania projektu oraz dalsza opieka w trakcie realizacji inwestycji;
 • przygotowywanie i popularyzowanie informacji o możliwościach i warunkach inwestowania w mieście;
 • opracowywanie i przygotowywanie ofert inwestycyjnych miasta, ze szczególnym uwzględnieniem branż priorytetowych;
 • wspieranie inwestorów strategicznych w fazie przygotowania i realizacji inwestycji oraz dalsza opieka poinwestycyjna;
 • wspieranie inwestorów lokalnych tworzących nowe miejsca pracy;
 • wspieranie podmiotów gospodarczych z terenu miasta;
 • inicjowanie działań oraz programów rozwijających przedsiębiorczość;
 • współpraca z uczelniami;
 • przygotowanie indywidualnych prezentacji Miasta pod potrzeby wskazanych inwestorów;
 • budowa i utrzymanie biznesowych relacji z inwestorami oraz innymi instytucjami publicznymi w Łodzi i w kraju, w tym m. in. z: PAIiH S.A., ŁSSE, Urzędem Marszałkowskim, Łódzkim Urzędem Wojewódzkim i gminami ościennymi w zakresie obsługi i pozyskiwania inwestorów;
 • prezentowanie ofert inwestycyjnych miasta na branżowych targach;
 • rekomendowanie działań w zakresie tworzenia korzystnych warunków do inwestowania w mieście.

 

Kontakt:

Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą w Urzędzie Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104a

90-926 Łódź

boi@uml.lodz.pl

tel. +48 42 638 59 39

fax: (+48) 42 638 59 40

www.invest.lodz.pl

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Sprzedaż maszyn

Sprzedaż urządzeń spawalniczych Sprzedaż spawarek Sprzedaż akcesoriów spawalniczych Sprzedaż m...
Polska - KOMORNIKI 2021-02-17 Dodał: REMIGIUSZ SKORUPKA Maszyny i urządzenia Zobacz ofertę

Automaty wydające, vendingowe

ASD Systems - Producent automatów wydających. Automaty wydające i autorska aplikacja IDS wspomag...
Polska - BIELSKO-BIAŁA 2021-02-16 Dodał: HUBERT WRÓBLEWSKI Handel, IT/ICT, Produkcja pozostałych maszyn, Maszyny i urządzenia, Produkcja metalowych wyrobów gotowych Zobacz ofertę

sprzedaż fotowoltaiki

SOLAR Free Energy specjalizuje się w nowoczesnych systemach solarnych - od projektu, po montaż i ...
Polska - Warszawa 2021-02-12 Dodał: Karol Wójcik Budownictwo, Budownictwo i architektura, Ochrona środowiska, Energia i surowce odnawialne Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert